Title page, contents, reviewers

Authors

  • Rasa Pakeltienė

Abstract

CONTENTS/TURINYS

Temoor Anjum, Shiva Sharifi, Nida Nazar, Muhammad Farrukh

DETERMINANTS OF ENTREPRENEURIAL INTENTION IN PERSPECTIVE OF THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR ...............................................................................................................429

Verslininkystės ketinimo nustatymas planuojamo elgesio teorijoje ................................................................................................................................441

Daiga Behmane, Didzis Rutitis

INTERNATIONAL HEALTH CARE REGULATION AT NATIONAL AND INSTITUTIONAL LEVELS IN LATVIA .....................................................................................................................442

Tarptautinis sveikatos apsaugos reguliavimas nacionaliniame ir instituciniame lygyje Latvijoje....................................................................................................................454

Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska, Sylwia Stachowska

FACTORS SHAPING ENGAGEMENT OF EMPLOYEES ON THE EXAMPLE OF

UNIVERSITY WORKERS ..............................................................................................455

Darbuotojų aktyvaus veikimo formavimo veiksniai aukštojo mokslo įstaigos pavyzdžiu .......466

Agnieszka Jaszczak, Katarina Kristianova, Gintarė Vaznonienė, Jan Žukovskis

PHENOMENON OF ABANDONED VILLAGES AND ITS IMPACT ON TRANSFORMATION OF RURAL LANDSCAPES ............................................................................................................467

Kaimų nykimo reiškinys ir jo įtaka kaimo kraštovaizdžio pokyčiams ..................................480

Nelė Jurkėnaitė, Ivan Djurik

IMPACT OF THE RUSSIAN TRADE BANS ON LITHUANIAN PORK SECTOR ............................481

Rusijos prekybos draudimų poveikis Lietuvos kiaulininkystės sektoriui ..............................491

Virginija Kargytė, Rando Värnik, Vilija Aleknevičienė

ASSESSMENT OF BIOECONOMY DEVELOPMENT POTENTIAL FROM THE PERSPECTIVE OF INNOVATION ECONOMICS IN EUROPEAN REGIONS ........................................................492

Bioekonomikos plėtros potencialo vertinimas inovacijų ekonomikos aspektu Europos regionuose ...............................................................................................................................513

Yurii Kyrylov, Stanley R. Thompson, Viktoriia Hranovska, Viktoriia Krykunova

THE WORLD TRENDS OF ORGANIC PRODUCTION AND CONSUMPTION .............................514 Pasaulio ekologinė gamyba ir vartojimo tendencijos .......................................................530

Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Anastasiia Mohylova, Viktor Tomchuk, Andrii Kozlovskyi

THE CONCEPT MODEL FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY IN THE AGRARIAN SECTOR ................................................................................................................................531

Konceptualus agrarinio sektoriaus modelis ekonominio saugumo palaikymui ......................547

Barbara Kożuch, Marzena Kramarz, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

THE CONCEPT OF RESEARCH ON LOGISTICS MANAGEMENT IN PUBLIC NETWORKS ….....…. 548

Logistikos procesų valdymo tyrimo viešųjų tinklų koncepcija ............................................562

Wenxin Liu, Xiuli He, Lanqi Song, Shiwei Liu

URBAN-RURAL DIFFERENCES IN SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE IN DEHUI .........................563

Miesto-kaimo subjektyviosios gyvenimo kokybės skirtumai Dehui mieste ...........................576

William H. Meyers, Natalia Karasova, Olga Yatsenko

HIGHLY MARGINAL GOODS AS SOURCE OF EXPORT EFFICIENC RISE IN AGRARIAN SECTOR.577

Prekės su didžiausia rinkos marža kaip eksporto naudingumo koeficiento kėlimo veiksnys

žemės ūkio sektoriuje .................................................................................................586

Halyna Semenets, Valentyna Yakobchuk, Mariia Plotnikova

FAMILY HOMESTEADS SETTLEMENTS AS THE SUBJECTS OF THE PUBLIC MANAGEMENT IN RURAL TERRITORIES ..................................................................................................587

Šeimos sodybos kaip valstybės valdymo kaimo teritorijoje subjektai .................................596

Olena Shebanina, Alyona Klyuchnik, Alla Burkovska, Donatello Caruso, Anna Burkovska

PROVIDING LABOR INCOME AS A SUPPORTING FACTOR OF THE FOOD SECURITY ..............597

Gyventojų pajamų užtikrinimas kaip maisto saugumo faktorius ........................................608

Tetyana Zinchuk, Nataliia Kutsmus, Oleksandr Kovalchuk, Olga Charucka

CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL ECONOMY ................................609

Darnaus vystymosi iššūkiai kaimo ekonomikai ...............................................................619

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Pakeltienė, R. (2018). Title page, contents, reviewers. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(4). Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/193

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)