Dvasingumo raiška sergant onkologine liga: pacientų dvasinių poreikių analizė

  • Žydrūnė Luneckaitė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Lina Spirgienė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Žaneta Valiulienė Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
  • Jūratė Tomkevičiūtė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Olga Riklikienė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Pagrindiniai žodžiai: dvasingumas, religingumas, dvasiniai poreikiai, onkologinė liga

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojami dvasiniai onkologinėmis ligomis sergančių asmenų poreikiai. Dvasiniai poreikiai yra svarbūs teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau praktikoje trūksta žinių ir patirties šiems poreikiams analizuoti ir vertinti. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dažniausi onkologinėmis ligomis sergančių asmenų dvasinius poreikius apibūdinantys teiginiai, išreikšti kaip stiprūs arba labai stiprūs poreikiai, buvo: būti visiškai sveiku ir saugiai jaustis, jausti ryšį su savo šeima, palaikyti artimesnį ryšį su šeima dalyvaujant jos gyvenime ir priimant sprendimus, pabūti ramioje ir tylioje vietoje ir sulaukti daugiau paramos iš savo šeimos. Dvasiniai poreikiai sunkiai sprendžiami dėl individualaus, dažnai asmeniško ir privataus jų pobūdžio, specialist negebėjimo juos atpažinti, o net ir atpažinus – laiku ir adekvačiai patenkinti.

Paskelbta
2020-01-05
Žurnalo dalis
Krikščioniškoji pedagogika ir psichologija