Redakcinė kolegija
 
Pirmininkas
Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (VDU, teologija)
Pirmininko pavaduotojas
Prof. dr. Birutė Obelenienė (VDU, edukologija)
 
Nariai
Tarptautinė redakcinė kolegija
Can. prof. habil. dr. Marek Chmielewski (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teologija)
Kun. prof. habil. dr. Jan Perszon (Nikolajaus Koperniko universitetas, Torunė, teologija)
Kun. prof. habil. dr. Piotr Stanisz (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teisė)
Kun. prof. habil. dr. Ryszard Sztychmiler (Varmijos Mozūrų universitetas, Olštynas, teisė)
Kun. prof. dr. Vidas Balčius (Romos popiežiskasis Urbono universitetas, teologija)
Mons. prof. dr. Piero Coda (Italijos Sofijos universitetinis institutas, teologija)
Prof. habil. dr. Piotr T. Nowakowski (Ržrešovo universitetas, Lenkija, socialiniai mokslai)
Prof. dr. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas, JAV, filosofija)
Prof. dr. Anita Stašulāne (Daugpilio Universitetas, teologija)
Doc. dr.  Vladislav Malahovskis (Rėzeknės technologijų akademija, istorija)
Doc. dr. Susan K. Roll (Otavos Šv. Pauliaus universitetas, Kanada, teologija)
Kun. habil. dr. Józef Łupiński (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva, teologija)
Kun. habil. dr. Waldemar Żurek (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Bažnyčios istorija)
 
Nariai iš Lietuvos universitetų
Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (LEU, filosofija)
Prof. habil. dr. Gediminas Merkys (KTU, sociologija)
Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (VDU, istorija)
Prof. dr. Albinas Plėšnys (VU, filosofija)
Mons. prof. dr. Arvydas Ramonas (KU, teologija)
Prof. dr. Dalia Marija Stančienė (KU, filosofija)
Kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis (VDU, teologija)
Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas (VDU, teologija)
Can. prof. dr. Kęstutis Žemaitis (VDU, teologija)
Doc. dr. Irena Eglė Laumenskaitė (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, teologija)
Doc. dr. Saulius Rumšas OP (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, teologija)
Doc. dr. Bena Ulevičius (VDU, teologija)
Dr. Romualdas Zdanys (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, kanonų teisė)
Dr. Rūta Žarskienė (LLTI, etnologija)