Redakcinė kolekcija

REDAKCINĖ KOLEGIJA
 
Pirmininkas
Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)
Pirmininko pavaduotojas
Prof. dr. Birutė Obelenienė (Vytauto Didžiojo universitetas, edukologija)
 
Nariai
 
Tarptautinė redakcinė kolegija
Can. prof. habil. dr. Marek Chmielewski (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teologija)
Kun. prof. habil. dr. Jan Perszon (Nikolajaus Koperniko universitetas, Torunė, teologija)
Kun. prof. habil. dr. Piotr Stanisz (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teisė)
Kun. prof. habil. dr. Ryszard Sztychmiler (Varmijos Mozūrų universitetas, Olštynas, teisė)
Kun. prof. dr. Vidas Balčius (Romos popiežiskasis Urbono universitetas, teologija)
Mons. prof. dr. Piero Coda (Italijos Sofijos universitetinis institutas, teologija)
Prof. habil. dr. Piotr T. Nowakowski (Ržrešovo universitetas, Lenkija, socialiniai mokslai)
Prof. dr. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas, JAV, filosofija)
Prof. dr. Anita Stašulāne (Daugpilio Universitetas, teologija)
Doc. dr.  Vladislav Malahovskis (Rėzeknės technologijų akademija, istorija)
Doc. dr. Susan K. Roll (Otavos Šv. Pauliaus universitetas, Kanada, teologija)
Kun. habil. dr. Józef Łupiński (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva, teologija)
Kun. habil. dr. Waldemar Żurek (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Bažnyčios istorija)
 
Nariai iš Lietuvos universitetų
Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (Vytauto Didžiojo universitetas, Švietimo akademija, filosofija)
Prof. habil. dr. Gediminas Merkys (Kauno technologijos universitetas, sociologija)
Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija)
Prof. dr. Albinas Plėšnys (Vilniaus universitetas, filosofija)
Mons. prof. dr. Arvydas Ramonas (Klaipėdos universitetas, teologija)
Prof. dr. Dalia Marija Stančienė (Klaipėdos universitetas, filosofija)
Kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)
Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)
Can. prof. dr. Kęstutis Žemaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)
Doc. dr. Irena Eglė Laumenskaitė (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, teologija)
Doc. dr. Saulius Rumšas OP (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, teologija)
Doc. dr. Bena Ulevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)
Dr. Romualdas Zdanys (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, kanonų teisė)
Dr. Rūta Žarskienė (Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, etnologija)