Redakcinė kolegija

REDAKCINĖ KOLEGIJA
 

Pirmininkas

Kun. prof. dr. (HP) Andrius Narbekovas (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)

Pirmininko pavaduotoja

Prof. dr. Birutė Obelenienė (Vytauto Didžiojo universitetas, edukologija)

 
Nariai
 
Tarptautinė redakcinė kolegija

Kun. prof. dr. Vidas Balčius (Popiežiškasis Urbono universitetas, Roma, teologija)

Kan. prof. habil. dr. Marek Chmielewski (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teologija)

Mons. prof. dr. Piero Coda (Universitetinis institutas Sophia, Italija, teologija)

Kun. prof. habil. dr. Józef Łupiński (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva, teologija)

Prof. dr. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas, JAV, filosofija)

Prof. dr. Žanete Narkēviča (Rygos aukštasis religijos mokslų institutas (RARZI), filosofija)

Prof. habil. dr. Piotr T. Nowakowski (Ržešovo universitetas, Lenkija, socialiniai mokslai)

Prof. habil. dr. Elzbieta Osewska (Popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Krokuva, teologija, pedagogika)

Kun. prof. habil. dr. Jan Perszon (Mikalojaus Koperniko universitetas, Torūnė, teologija)

Prof. dr. Susan K. Roll (Otavos Šv. Pauliaus universitetas, teologija)

Kun. prof. habil. dr. Piotr Stanisz (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, teisė)

Prof. dr. Anita Stašulāne (Daugpilio universitetas, teologija)

Kun. prof. habil. dr. Ryszard Sztychmiler (Varmijos Mozūrų universitetas, Olštynas, teisė)

Kun. habil. dr. Waldemar Żurek (Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Bažnyčios istorija)

Doc. dr. Vladislavs Malahovskis (Rėzeknės technologijų akademija, istorija)

 
Regioninė redakcinė kolegija

Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija)

Prof. habil. dr. Gediminas Merkys (Vytauto Didžiojo universitetas, sociologija)

Prof. dr. Albinas Plėšnys (Vilniaus universitetas, filosofija)

Mons. prof. dr. (HP) Arvydas Ramonas (Klaipėdos universitetas, teologija)

Kun. prof. dr. Rimantas Skinkaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)

Prof. dr. (HP) Dalia Marija Stančienė (Klaipėdos universitetas, filosofija)

Prel. prof. dr. (HP) Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)

Kan. prof. dr. (HP) Kęstutis Žemaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)

Doc. dr. Ingrida Gudauskienė (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, biblistika)

Doc. dr. Irena Eglė Laumenskaitė (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, sociologija)

Kun. doc. dr. Saulius Rumšas OP (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, teologija)

Doc. dr. Benas Ulevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, teologija)

Kun. dr. Romualdas Zdanys (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, kanonų teisė)