Apie žurnalą

ISSN 2335-8785 (Online)
ISSN 1392-7450 (Print)

Religijos mokslų žurnalas SOTER turi istorinį tęstinumą: pirmąjį numerį 1924 m. išleido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetas, 1940 m. sovietų okupacinė valdžia žurnalo leidimą uždraudė, tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę žurnalas buvo atkurtas ir 1999 m. atnaujintas VDU Katalikų teologijos fakultete. 2024 metais SOTER švęs 100 metų jubiliejų.

Leidėjas / savininkas: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Tikslai ir taikymo sritys

Žurnalas yra tarpdisciplininis, jį sudaro 8 religijos studijų srities skyriai:

  1. Teologija ir filosofija.
  2. Pastoracinė teologija
  3. Liturgika
  4. Bažnyčios istorija.
  5. Kanonų teisė ir Bažnyčios socialinis mokymas.
  6. Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra.
  7. Krikščioniškoji pedagogika ir psichologija.
  8. Archyvai ir šaltiniai.

Ši plati tyrimų sritis vienija didelę tarptautinę ir tarpdisciplininę religijos studijų srities mokslininkų komandą, kuri savo tyrimų rezultatus skelbia mūsų žurnale.

SOTER yra vienintelis religijos studijų žurnalas Lietuvoje. Žurnale daugiausia dėmesio skiriama konceptualiai novatoriškiems teoriniams religijos studijų tyrimams, tačiau jis atviras ir empirinėms tyrimų įžvalgoms, kurios ypač dažnai publikuojamos krikščioniškosios pedagogikos ir psichologijos skyriuje. Skatiname religijos studijų tyrimus, kuriuose lyginami skirtingi religinės patirties aspektai įvairiose religijose ir kultūrose.

Žurnalas laikosi atviros prieigos politikos ir suteikia nemokamą prieigą prie visų SOTER publikuojamų straipsnių. Daugiausia dėmesio skiriama tam, kad naujausi ir originalūs religijos studijų srities mokslininkų darbai būtų prieinami visai religijos studijų bendruomenei, todėl visi norintys gali nemokamai perskaityti ir atsisiųsti visus SOTER jau paskelbtus straipsnius.

Žurnalas referuojamas:

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (nuo 2006 m.)

Visi SOTER numeriai nuo 2004 m. skelbiami CRIS (VDU Mokslinių tyrimų valdymo sistemoje), pavadinimu: Šio rinkinio kolekcijos.

Leidimo periodiškumas: leidžiami 4 numeriai per metus.

Kalbos. Žurnalas leidžiamas 8 kalbomis: lietuvių, anglų, ispanų, italų, italų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbomis.

Recenzavimas. Taikomas dvigubas anoniminis recenzavimas.

Autorių teisės ir licencijavimas.

Autoriai ir žurnalas sutinka su Creative Commons Attribution License 4.0 sutartimi, kuria suteikiama licencija recenzuojamam žurnalui ir leidimas publikuoti nepublikuotą ir originalų rankraštį. Ši nuostata taip pat taikoma atviros prieigos SOTER numeriams. Žurnalo autorių teisės saugomos vadovaujantis 2019 m. VDU Tarybos patvirtintomis „Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja taisyklėmis“.

Jokių pateikimo ar publikavimo mokesčių nėra.

Pajamų šaltiniai:

Vytauto Didžiojo universitetas yra pagrindinis žurnalo rėmėjas. Kai kurių numerių leidybą finansavo Europos socialinis fondas, dalis numerių išleista privačių rėmėjų dėka.