Apie žurnalą

Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Per metus išleidžiami 4 recenzuojami numeriai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis.

Straipsniai publikuojami šiomis temomis: teologija ir filosofija, liturgika, Bažnyčios istorija, Bažnytinė teisė ir socialinis Bažnyčios mokymas, krikščioniškoji kultūra ir religijotyra, krikščioniškoji pedagogika ir psichologija, archyvai, šaltiniai. 

Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis kancleris – Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius Algirdas Jurevičius.

Žurnalas referuojamas:

Žurnalas indeksuojamas:

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

  • Duomenų bazėje ,,Directory of Open Access Journals" (DOAJ) (nuo 2006): http://www.doaj.org
  • Lietuvos akademinėje elektronineje bibliotekoje (eLABa): http://elaba.lt

Visus žurnalo numerius (nuo 2004 m.) galite rasti čia.