Mokyklos kultūros raiška ir formavimo prielaidos skirtingo tipo švietimo įstaigose

  • Gediminas Merkys Vytauto Didžiojo universitetas
  • Daiva Bubelienė Kauno kolegija
  • Dalius Bitaitis Mykolo Romerio universitetas
Pagrindiniai žodžiai: mokyklos kultūra, katalikiška mokykla, mokyklos tipas, mokyklų diagnostika

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama mokyklos kultūros sąvoka, tiek universaliu aspektu, tiek ir Lietuvos švietimo sistemos kontekste. Keliamas klausimas, ką savito šiuolaikinės mokyklos kultūrai gali pasiūlyti krikščioniška ir katalikiška pasaulėžiūra. Taip pat pristatomi empiriniai mokyklos kultūros tyrimai. Jie remiasi 2070 vyresniųjų mokinių, atstovaujančių 39 šalies mokyklas, iš kurių 3 katalikiškos, anonimine apklausa. Nustatyta, jog mokyklos kultūros raiška mokyklose kontrastingai varijuoja ir tai nemenkai priklauso nuo mokyklos tipo.

Paskelbta
2020-01-05
Žurnalo dalis
Krikščioniškoji pedagogika ir psichologija