Dalyvavimas religinėse organizacijose ir socialinio kapitalo formavimas Lenkijoje

  • Mateusz Szast Krokuvos pedagiginis universitetas
Pagrindiniai žodžiai: socialinis kapitalas, religinis kapitalas, religinės organizacijos, trečiasis sektorius Lenkijoje

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojama lenkų dalyvavimo religinėse organizacijose problematika ypač pabrėžiant parapijų bendruomenes. Ši tema yra svarbi, nes Lenkija laikoma šalimi, kurioje identitetas formuojamas per Romos katalikų religijos apeigas, kaip teigia didžioji Lenkijos visuomenės dalis (išskyrus kultūrą ir kalbą), kurioje dominuoja stiprūs socialiniai ryšiai. Kita vertus, palyginus su kitomis Europos šalimis, Lenkija pasižymi silpnais socialinio kapitalo santykiais. Straipsniu siekiama atsakyti į klausimą, koks yra santykis tarp dalyvavimo religinio pobūdžio trečiojo sektoriaus organizacijose ir formuojamo socialinio kapitalo Lenkijoje.

Paskelbta
2020-01-05
Žurnalo dalis
Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra