Hans Urs Von Balthasar apie Kryžių kaip trejybinio Dievo įvykį

  • Gediminas Jankūnas Vytauto Didžiojo universitetas
Pagrindiniai žodžiai: Hans Urs von Balthasar, Trejybinis Dievas, kenosis, kryžiaus teologija, nuodėmės socialinis dėmuo, Velykų Tridienio liturgija

Santrauka

Šiame straipsnyje pristatomas ir analizuojamas vienas iš pagrindinių sistematinės teologijos objektų – kryžius kaip Trejybinio Dievo įvykis. Autorius į šią temą pažvelgia iš vieno garsiausių 20 amžiaus teologų šveicaro Hans Urs von Balthasar perspektyvos. Jo teologijoje, Jėzaus Kristaus kryžius kaip savęs laisvas ir mylintis paaukojimas / kenosis dangiškąjam Tėvui, o tai tampa įmanoma Šventąjai Dvasiai suteikiant šiam santykiui erdvę, ir yra tas momentas, kuris geriausiai leidžia pasauliui išvysti Trejybinio Dievo gyvenimą. Anne Hunt ir kiti žymūs šiuolaikiniai teologai pristato Baltazar teologijos apžvalgą, kuria jis kartais, žvelgiant iš Bažnyčios magisteriumo pozicijų, mąsto plačiau, bet neatmesdamas magisteriumo nuostatų, kaip pavyzdys gali būti pateiktas jo požiūris į Jėzaus nužengimą į pragarus. Svarbu ir tai, kad Balthasar savo teologiją vysto liturginės maldos, šiuo atveju – Sacrum Tridium – kontekste, o tai dar kartą padeda geriau įvertinti ir suprasti tą tikrovę, kuri sutinkama ir švenčiama liturginėje maldoje.

Paskelbta
2020-01-05
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija