Etinių principų raida komunikavimo priemonėms skirtuose Bažnyčios Magisteriumo dokumentuose

  • Rimas Skinkaitis Vytauto Didžiojo universitetas
  • Valdas Kilpys Vytauto Didžiojo universitetas
Pagrindiniai žodžiai: komunikavimo priemonės, naujosios medijos, etiniai principai, verbalinė agresija

Santrauka

Straipsnyje analizuojami pagrindiniai Bažnyčios Magisteriumo dokumentai, kuriuose kalbama apie komunikavimo priemones. Ypatingas dėmesys skiriamas internetinei žiniasklaidai. Remiantis Dekretu dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica ir Popiežiškosios visuomenės komunikavimo priemonių komisijos Pastoracine instrukcija Communio et progressio, lyginamas Bažnyčios Magisteriumo požiūris į analogines ir skaitmenines komunikavimo priemones, bandoma išgryninti dokumentuose deklaruojamus pamatinius etinius žiniasklaidos principus ir juos pritaikyti dabarties iššūkiams, kurie kyla drauge su skaitmeninių technologijų plėtra. Daug dėmesio skiriama Bažnyčios požiūrio į komunikavimo priemones raidai. Straipsnyje akcentuojama esminė aptariamų dokumentų nuostata, kad bet kokios naujos (skaitmeninės) technologijos, tarnaujančios informacijos sklaidai bei žmogiškojo gėrio dauginimui, sulaukia teigiamos Bažnyčios reakcijos, tačiau, nepaisant to, vis didėja kiekvieno skaitmeninių technologijų vartotojo asmeninė atsakomybė.

Paskelbta
2019-10-03
Žurnalo dalis
Bažnytinė teisė ir socialinis bažnyčios mokymas