Vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida

  • Darius Liutikas Lietuvos socialinių tyrimų centras
Pagrindiniai žodžiai: vienuolynai Lietuvoje, vienuolynų skaičius, vienuolynų tinklas, stačiatikių ir sentikių vienuolynai

Santrauka

Straipsnyje pristatomos pagrindinės vienuolynų tinklo Lietuvoje raidos tendencijos, vienuolynų architektūriniai ypatumai. Straipsnyje aptariama tiek katalikų, tiek stačiatikių bei sentikių vienuolynų skaičiaus dabartinėje Lietuvos teritorijoje kaita skirtingais amžiais. Išskiriamos pagrindinės istorinės priežastys, lėmusios vienuolynų skaičiaus kaitą.

Paskelbta
2019-10-03
Žurnalo dalis
Bažnyčios istorija