„Dykumos“ patirtis. Evagrijaus Pontiečio sielogydos principai

  • Bronė Gudaitytė Vytauto Didžiojo universitetas
Pagrindiniai žodžiai: dykumos tėvai, širdis, siela, aistros, blogis, apatheia, hesychia, antirrhesis, dėmesingumas, sąmoningumas, ramybė, laisvė

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojama Evagrijaus Pontiečio teorija apie aštuonias pagrindines „mintis“. Aptariamas blogio apibrėžimas, aistrų kilmė ir esmė. Analizuojami sielogydos principai nurodant kovos su „mintimis“ metodus. Nusakomas akedijos (bodesio) pasireiškimo pobūdis, atskleidžiama jo sąsaja su dvasiniu gyvenimu.

Paskelbta
2019-10-03
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija