Teologinis žvilgsnis į Marijos kaip motinos vaidmenį Evangelijoje pagal Joną

  • Rimas Skinkaitis, Morta Šilūnaitė Vytauto Didžiojo universitetas
Pagrindiniai žodžiai: Marija, motina, bendruomenė, ženklas

Santrauka

Mergelė Marija visais laikais buvo reikšminga Katalikų Bažnyčiai ne tik kaip tobulai atsidavusi moteris, kuri vykdė Dievo valią iki galo, tačiau ir kaip asmuo, turintis išskirtinį vaidmenį pačioje Bažnyčioje, vaidmenį, kuris išaukština bei suvienija jos moteriškumą bei motiniškumą. Šio darbo tikslas yra parodyti, kaip šis išskirtinumas atsiskleidžia Marijos paveiksle, kuris regimas Evangelijoje pagal Joną.

Paskelbta
2019-10-03
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija