Ikonografinė ksenotradicija katalikybėje: ikonos rašomos ar tapomos?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7220/2335-8785.88(116).4

Pagrindiniai žodžiai:

ikonografija, vertimo klaida, ikonos yra rašomos, vertimų klaidos teologijoje, ksenotradicija

Santrauka

Katalikiškose ikonografijos mėgėjų ir praktikų grupėse esama teiginio, kad ikonos yra ne tapomos, bet rašomos. Tokio pobūdžio tikėjimas gimdo keistas teologines inspiracijas, kurios pristatomos kaip Rytų Bažnyčios teologija, tačiau iš tiesų yra netinkamai suprasta tradicija arba naujadaras, neturintis atgarsio Rytų Bažnyčios kontekste. Į kokią nors religinę sistemą įtraukti kitos sistemos elementai, nebūdami šios tradicijos dalimi, gana greitai įgauna keistų pavidalų, kuriuos, išsamiai jų neištyrus, tiražuoja naujųjų religinių elementų puoselėtojai. Tyrimas parodė, kad Rytų Bažnyčios mokyme nesama požiūrio, jog ikonų kūrimas sietinas su rašymu, toks manymas būdingas tik katalikams, besidomintiems ikonografiją lydinčiu dvasingumu. Labiausiai tikėtina, kad toks požiūris atsirado dėl rusų kalboje vartojamos sąvokos писать, nusakančios tiek tapymą, tiek rašymą, pažodinio vertimo.

Downloads

Published

2024-04-18

Numeris

Skyriai

Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra