Užnemunės evangelikai liuteronai XIX a.: parapijų tinklo genezės metmenys

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7220/2335-8785.88(116).1

Pagrindiniai žodžiai:

Užnemunės regionas, evangelikų bendruomenės, evangelikai liuteronai, parapijų tinklas

Santrauka

SANTRAUKA. Remiantis temos istoriografija ir pirminiais šaltiniais straipsnyje nagrinėjamas evangelikų liuteronų parapijų steigimo algoritmas XIX a. Užnemunės regione. Atliktas tyrimas teikia pretekstą kvestionuoti istoriografijos teiginį apie reikšmingą Prūsijos valstybės indėlį į evangelikų liuteronų parapijų steigimą šiose žemėse. Naujosios Rytų Prūsijos provincijos laikotarpiu Užnemunės regione nebuvo įkurta nė viena nauja evangelikų liuteronų parapija. Evangelikų liuteronų parapijų tinklo genezė XIX a. Užnemunės regione vienareikšmiškai sietina su Lenkijos karalystės laikotarpiu ir privačia Lietuvos bajorų iniciatyva. Atliktas tyrimas patvirtino darbinę hipotezę apie tikinčiųjų bendruomenės svarbą kuriant naujas parapijas. Parapija buvo steigiama tik išsiaiškinus, kad potencialūs parapijiečiai išgalės savo lėšomis prisidėti prie šios bažnytinės administracinės struktūros deramo funkcionavimo. Straipsnyje nagrinėti atvejai leidžia teigti buvus reikšmingą privačios mecenatystės indėlį steigiant naujas parapijas Lenkijos karalystės laikotarpiu. Tyrimui pasirinktų evangelikų liuteronų parapijų įkūrimo aplinkybių analizė leidžia konstatuoti buvus įvairių jų steigimo modelių. Argumentuotam atsakymui apie Užnemunės regione vyravusius evangelikų liuteronų parapijų steigimo modelius reikėtų platesnės imties tyrimų.

Downloads

Published

2024-04-18

Numeris

Skyriai

Bažnyčios istorija