Atsakomybė už kūriniją pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“

  • Violeta Gravrock Vytauto Didžiojo univeristetas
  • Eugenijus Danilevičius Vytauto Didžiojo univeristetas
Pagrindiniai žodžiai: kūrinija, atsakomybė už kūrinją, ekologinis švietimas, enciklika „Laudato Si“

Santrauka

Šiame straipsnyje apibūdinti pagrindiniai atsakomybės už kūriniją ištakų Šventajame Rašte ir pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“ bruožai, atskleisti esminiai atsakomybės už kūriniją aspektai: taikos kūrimas, švietimas ir ekologinis dvasingumas. Straipsnyje taip pat numatomos enciklikos „Laudato Si“  pateikiamų atsakomybės už kūriniją ugdymo rekomendacijų panaudojimo tikybos mokyme galimybės. Straipsnio pabaigoje pateikiamos šio teorinio tyrimo išvados.

Paskelbta
2019-04-02
Žurnalo dalis
Bažnytinė teisė ir socialinis bažnyčios mokymas