Ar Marshall McLuhan medijų teorija turėjo įtakos Katalikų Bažnyčios požiūrio į visuomenės komunikavimo priemones formavimuisi?

  • Lina Šulcienė Vytauto Didžiojo univeristetas
Pagrindiniai žodžiai: Marshall McLuhan medijų teorija;Katalikų Bažnyčia;Visuomenės komunikavimo priemonės

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas klausimas, ar vieno žymiausių medijų teoretikų Marshall McLuhan medijų koncepcija padarė įtaką Katalikų Bažnyčios visuomenės komunikavimo priemonių sampratos formavimuisi. Tyrimo išvada neigiama: Bažnyčios pozicija susiformavo nepriklausomai nuo kanadiečio profesoriaus teorinių atradimų.

Paskelbta
2019-04-02
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija