Ar Marshall McLuhan medijų teorija turėjo įtakos Katalikų Bažnyčios požiūrio į visuomenės komunikavimo priemones formavimuisi?

  • Lina Šulcienė Vytauto Didžiojo univeristetas
Pagrindiniai žodžiai: Marshall McLuhan medijų teorija, Katalikų Bažnyčios visuomenės komunikavimo priemonių samprata

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas klausimas, ar vieno žymiausių medijų teoretikų Marshall McLuhan medijų koncepcija padarė įtaką Katalikų Bažnyčios visuomenės komunikavimo priemonių sampratos formavimuisi. Tyrimo išvada neigiama: Bažnyčios pozicija susiformavo nepriklausomai nuo kanadiečio profesoriaus teorinių atradimų.

Paskelbta
2019-04-02
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija