Klinikinės pastoracijos sukūrimo Lietuvoje prielaidos

  • Artūras Jagelavičius Vytauto Didžiojo univeristetas
  • Aušra Vasiliauskaitė Vytauto Didžiojo univeristetas
  • Svetlana Adler-Mikulėnienė Vytauto Didžiojo univeristetas
Pagrindiniai žodžiai: Klinikinė pastoracija, Sveikatos pastoracija, Ligonių sielovada, klinikinės pastoracijos teoriniai ir praktiniai principai Lietuvoje

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvoje moksliniu lygmeniu dar visiškai netyrinėta klinikinė pastoracija. Atskleidžiama ir įvardijama klinikinės pastoracijos sampratos raida, remiantis klinikinės pastoracijos istorija tiek užsienyje, tiek Lietuvoje bei teisiniu pagrindu Lietuvoje. Siekiant užsibrėžto tikslo bandoma išryškinti klinikinės pastoracijos teorinius ir praktinius principus Lietuvoje, remiantis klinikinės pastoracijos istorija ir teisiniu pagrindu Lietuvoje

Paskelbta
2019-04-02
Žurnalo dalis
Teologija ir filosofija