Gender ideologija ir moters orumas

Authors

  • Gintautas VAITOŠKA Tarptautinis teologijos institutas Trumau

DOI:

https://doi.org/10.7220/2335-8785.76(104).2

Pagrindiniai žodžiai:

gender ideologija, moterų teisės, gimties keitimas, moters sudaiktinimas, kontracepcija

Santrauka

Paneigdama binarinę gimtiškumo (lytiškumo) struktūrą, gender ideologija pažeidžia moters teises daugelyje gyvenimo sričių. Nors ši ideologija plačiai įsigalėjusi, jai būdingas neadekvatus gimties supratimas aiškėja jau vien iš to, kad norėdami pakeisti savo gimtį daugelis jos sekėjų siekia tapti vyrais arba moterimis, t. y. savo pasirinkimu prieštarauja pagrindiniam ideologijos postulatui apie gimties „nestabilumą“. Transgender judėjimas yra kultūrinis memas, kuris, kaip rodo tyrimai, labiausiai pažeidžia psichologiškai sužeistus jaunus asmenis. Neproporcingai didelis merginų, plūstančių į gimties keitimo klinikas, skaičius yra susijęs su nepasitenkinimu savo kūnu visuomenėje įsigalėjus moters pažeminimo iki seksualinio pasitenkinimo objekto tendencijai. Viena iš giliausių tokios tendencijos priežasčių yra moters suvokimo nuskurdimas prasidėjus masiniam kontracepcijos vartojimui.

Downloads

Published

2021-04-06

Numeris

Skyriai

Teologija ir filosofija