Fribūro universiteto studentų ateitininkų kuopos susirinkimų protokolai

The minutes of University of Friborg students, members of “Ateitininkai” association, meeting

  • Algimantas Katilius Lietuvos istorijos institutas
Keywords: Fribūro universitetas; Ateitininkai; Draugija „Lituanija“; Protokolai; Studentai katalikai University of Freiburg; Members of youth organization “Ateitis”; Association “Lituania”; Minutes; Catholic students

Abstract

Publikacijoje skelbiami Fribūro universiteto studentų ateitininkų kuopos 1921–1929 m. susirinkimų protokolai, kurie saugomi Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštyne. Skelbiama archyvinė medžiaga svarbi ne tik pažinti Fribūro universiteto lietuvių studentų visuomeniniai veiklai, studentų kasdienybei, bet ir apskritai ateitininkų veiklos tyrimams ir ypač studentų ateitininkų organizaciniams siekiams užsienyje.

This publication presents the minutes of the meetings of University of Friborg students, members of “Ateitininkai” association, from the period of 1921–1929, which are kept in the manuscript of the library of the Lithuanian Institute of History. The publication of archival material is important not only for knowing better the public activities and daily routine of the Lithuanian students in the University of Friborg, but also for the research of the activities of “Ateitininkai” in general, and especially for the organizational goals of students, members of “Ateitininkai” association, studying abroad.

Published
2019-01-07
Section
Archive. Sources