Nauji Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelio istorijos aspektai

New aspects of the history of the Vilnius Calvary Road of the Cross

  • Alfonsas Motuzas VDU
Keywords: Vilnius; Kalvarijos; Kryžiaus kelias; J. Bialozoras; J. Tiškevičius; G. J. Tyzenhauzas; Aleksandras Sapiega Vilnius; Calvary; Road of the Cross; J. Bialozoras; J. Tiškevičius; G. J. Tyzenhauzas; Aleksandras Sapiega

Abstract

Straipsnio tikslas ir uždavinys – remiantis naujais Bažnyčios istorijos mokslo aspektais atskleisti Vilniaus Kalvarijų 35-ių stočių Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmę. Gauti rezultatai atskleidė, kad Vilniaus Kalvarijų 35-ių stočių Kryžiaus kelio ištakos yra geopolitinių ir tikybinių įvykių rezultatas, pirmiausia įtakos turėjęs J. Tiškevičiaus, vėliau vyskupų J. Bialozoro, G. J. Tyzenhauzo bei A. Sapiegos veiklai.

The aim and purpose of the article is to reveal the origin of the practice of the 35-station of Vilnius Calvary Road of the Cross, based on new aspects of the Church’s history science. The obtained results revealed that the origins of the 35-station of Vilnius Calvary Road of the Cross is the result of geopolitical and religious events, which had primarily influenced J. Tiškevičius, then the bishops J. Bialozor, G. J. Tyzenhauz and A. Sapiega activities.

Published
2019-01-07
Section
Christian Culture and Religious Studies