Sielovadinis palydėjimas paliatyvioje slaugoje kaip pagalba sergančiajam jo kančios akivaizdoje

Pastoral counseling in palliative care as assistance to the patient in the face of their suffering

  • Živilė Advilonienė, Lina Jakelė
Keywords: Sielovadinis palydėjimas paliatyvioje slaugoje kaip pagalba sergančiajam jo kančios akivaizdoje Pastoral counseling in palliative care as assistance to the patient in the face of their suffering

Abstract

Straipsnyje analizuojama sielovadinio palydėjimo samprata, principai ir reikšmė paliatyvioje slaugoje. Aptariama paliatyviosios priežiūros ir sielovadinio palydėjimo sąveikos sveikatos priežiūros įstaigose galimybės ir plėtros prielaidos. Daug dėmesio skiriama kančios sampratoms Biblijoje ir jų sąsajoms su sielovadiniu sergančiojo palydėjimu. Straipsnyje pristatomi ir daliniai empirinio kokybinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys išgyvenimų, kylančių ligos akivaizdoje patirtis, sergančiajam kylančius jausmus, patyrimus ir jam reikalingą pagalbą. Aptariamas sielovadinio palydėjimo sveikatos įstaigose poreikis dvasiškai, emociškai ir psichologiškai palydint ne tik sergančiuosius, bet ir jų artimuosius bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus.

The article analyses the conception, principles and significance of palliative care for the patient, as well as the need for pastoral counselling. The author discusses the possibilities and developmental assumptions for interaction of palliative care and pastoral counselling in health care institutions. Great attention is given to the conceptions of suffering in the Bible and to their interaction with presently available and possible pastoral counselling of ill people. The article presents partial results of empiric qualitative research which reveals the patients’ experiences in the face of illness, their emotions, empathies and necessary assistance. The need for pastoral counselling providing spiritual, emotional and psychological support not only to the patients, but also to their relatives and to the medical staff in healthcare institutions is analysed.

Published
2019-01-07
Section
Theology and Philosophy