Wiadomości ks. Juozasa (Józefa) Sabasa (1868–1926) o Turkiestanie i parafii taszkienckiej 1903 r.

Review by Rev. Juozas Sabas (1868–1926) on Turkestan and Catholic Parish of Tashkent in 1903

  • Dmitriy Panto Museum of the Second World War in Gdansk
  • Viktor Bilotas Vytautas Magnus University
Keywords: Turkestan, Catholics, priest Juozas Sabas, Catholic Church in Russian Empire, Turkiestan, Katolicy, ksiądz Juozas Sabas, Kościół Katolicki w Cesarstwie Rosyjskim

Abstract

In 1903, during the treatment course in Tashkent, Rev. Juozas Sabas (1868–1926) from Seinai Diocese wrote review about the catholic life in Middle Asia “Turkiestan – Polacy i Litwini w Taszkiencie“ (“Turkestan – Poles and Lithuanians in Tashkent”). It is a rare narrative source about Catholic Church in this region. This review by Rev. J. Sabas was published in Polish press in 1903. Here it is being published with added critical scientific notation and a wide article based on the latest historical research of Tashkent parish. This valuable source is an aid to learn more about the work and life of Catholics and their pastors in this region.

STRESZCZENIE. Wiadomości o życiu katolików Azji Środkowej autorstwa księdza diecezji sejneńskiej J. Sabasa (1868–1926) „Turkiestan – Polacy i Litwini w Taszkiencie“, napisane w 1903 r., w czasie przebywania na rekonwalescencji w Taszkencie, są jednymi z nielicznych zachowanych narracyjnych źródeł dotyczących historii Kościoła Katolickiego w tym regionie. Do tej notatki J. Sabasa, która ukazała się w polskiej prasie w 1903 roku, dołączono aparat naukowy, komentarze do tekstu oraz obszerny artykuł, przedstawiający historię parafii w Taszkencie w świetle najnowszych badań. Dzięki temu cennemu źródłu możemy przybliżyć dzieje oraz życie codzienne turkiestańskich katolików i ich duszpasterzy, która dotychczas bardzo mało znana. 

 

Published
2020-10-01
Section
Archive. Sources