Kunigas Stanislovas Išora 1863 m. sukilime: istoriografinio vaizdinio korekcijos

  • Aldona Prašmantaitė Lietuvos istorijos institutas
Pagrindiniai žodžiai: Kun. Stanislovas Išora, 1863 m. sukilimas, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, Egzekucijos, Vilniaus Lukiškių aikštė

Santrauka

Dabartinė Vilniaus Lukiškių aikštė vykstant ginkluotoms 1863 m. sukilimo kovoms Rusijos imperijos vietos valdžios sprendimu buvo tapusi vieta, kurioje vykdytos sukilėlių ir dalyvavimu sukilime apkaltintų asmenų egzekucijos. Vilniaus vyskupijos kunigas Stanislovas Išora tapo pirmąja auka. Sušaudytas 1863 m. gegužės 22 d./ birželio 3 d. Karo lauko teismo sprendimu, patvirtintu Vilniaus generalinio gubernatoriaus Michailo Muravjovo. Remiantis istoriografija ir pirminiais šaltiniais, straipsnyje rekonstruojama S. Išoros gyvenimo istorija. Nagrinėjami S. Išoros biografijos epizodai, dėl kurių istoriografijoje nėra vieningos nuomonės (gimimo vieta, studijos, nuosprendžio priėmimo peripetijos).

Paskelbta
2018-10-15
Žurnalo dalis
Bažnyčios istorija