Kunigas Stanislovas Išora 1863 m. sukilime: istoriografinio vaizdinio korekcijos

Priest Stanislovas Išora in the uprising of 1863: corrections of historiographic construct

  • Aldona Prašmantaitė, 10.7220/2335-8785.67(95).2 Lietuvos isttorijos institutas
Keywords: Kun. Stanislovas Išora; 1863 m. sukilimas; Katalikų Bažnyčia Lietuvoje; Egzekucijos; Vilniaus Lukiškių aikštė, Priest Stanislovas Išora; Uprising of 1863; Catholic Church in Lithuania; Executions; Vilnius Lukiškių square

Abstract

Dabartinė Vilniaus Lukiškių aikštė vykstant ginkluotoms 1863 m. sukilimo kovoms Rusijos imperijos vietos valdžios sprendimu buvo tapusi vieta, kurioje vykdytos sukilėlių ir dalyvavimu sukilime apkaltintų asmenų egzekucijos. Vilniaus vyskupijos kunigas Stanislovas Išora tapo pirmąja auka. Sušaudytas 1863 m. gegužės 22 d. / birželio 3 d. Karo lauko teismo sprendimu, patvirtintu Vilniaus generalinio gubernatoriaus Michailo Muravjovo. Remiantis istoriografija ir pirminiais šaltiniais, straipsnyje rekonstruojama S. Išoros gyvenimo istorija. Nagrinėjami S. Išoros biografijos epizodai, dėl kurių istoriografijoje nėra vieningos nuomonės (gimimo vieta, studijos, nuosprendžio priėmimo peripetijos)

During the uprising of 1863 under the decision of the local authorities of the Russian Empire the current Vilnius Lukiškių square became a place where extrajudicial killings of rebels and persons accused of participating in the rebellion were carried out. The priest of Vilnius Diocese Stanislovas Išora (Stanisław Iszora) became the first victim. He was shot on 3 June / 22 May 1863 by the decision of the Military Court, approved by the Governor General of Vilnius Mikhail Muravyov. Based on historiography and primary sources, the article reconstructs the history of S. Išora’s life. The article analyzes the episodes of S. Išora’s biography which have no unanimous opinion in the historiography (place of birth, studies, aspects of the sentencing process)

Published
2018-10-15
Section
History of Church