Algimanto Mackaus ir Liūnės Sutemos autobiografiniai tekstai, arba apie išdidumą egzilyje

  • Gitana Vanagaitė
Pagrindiniai žodžiai: Algimantas Mackus; Liūnė Sutema; Autobiografija; Egzistencializmas; Kaltė; Sąmoningumas

Santrauka

Straipsnyje analizuojami nužemintųjų generacijai priskiriamų poetų Algimanto Mackaus ir Liūnės Sutemos autobiografijos bei autobiografiniai tekstai, skelbti Lietuvoje ir išeivijoje. Bandoma išryškinti pagrindinį jų savivokos klausimą „Kas aš esu pasirinkęs emigraciją?“, kuris nuolat iškyla tiek jų grožiniuose, tiek gyvenimo tekstų kūriniuose. Straipsnyje, pasitelkus egzistencinės filosofijos teiginius, siekiama parodyti, kad atsakymas į šį klausimą – tai naujų klausimų kėlimas, kurių leksiniai sandai remiasi visai egzistencinei filosofijai reikšmingomis sąvokomis, tokiomis kaip kaltė, atsakomybė, laisvė, absurdas, maištas.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Paskelbta
2018-12-03
Žurnalo dalis
MONOGRAFINĖ DALIS