Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija) – vyriausiasis redaktorius
Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, kalbotyra)
Milda Danytė (Vytauto Didžiojo universitetas, literatūra)
Bronislovas Genzelis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija)
Jan Jurkiewicz (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, istorija)
Violeta Kelertienė (Ilinojaus universitetas, literatūra)
Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas, istorija)
Antanas Kulakauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija)
Darius Kuolys (Lietuvių literatūros institutas, literatūra)
Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, kultūrinė antropologija)
Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, kalbotyra)
Rein Raud (Talino universitetas, filosofija)
Leonardas Sauka (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, folkloristika)
Viktorija Skrupskelytė (Oberlino kolegija, JAV, Vytauto Didžiojo universitetas,literatūra)
Giedrius Subačius (Ilinojaus universitetas, kalbotyra)
Joachim Tauber (Liuneburgo Šiaurės Rytų Europos institutas, istorija)
Rasa Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas, menotyra)