Editorial Team

Vyriausioji redaktorė

Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, kalbotyra)

Redakcijos kolegija

Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas,  istorija)

Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas,  filologija)

Milda Danytė (Vytauto Didžiojo universitetas, literatūra)

Bronislovas Genzelis (Vytauto Didžiojo universitetas, filosofija)

Jan Jurkiewicz (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, istorija)

Violeta Kelertienė (Ilinojaus universitetas, literatūra)

Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas, istorija)

Antanas Kulakauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, istorija)

Darius Kuolys (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, literatūra)

Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, kultūrinė antropologija)

Rein Raud (Talino universitetas, filosofija)

Viktorija Skrupskelytė (Oberlino kolegija, JAV, Vytauto Didžiojo universitetas, literatūra)

Giedrius Subačius (Ilinojaus universitetas, kalbotyra)

Joachim Tauber (Liuneburgo Šiaurės Rytų Europos institutas, istorija)

Loreta Vaicekauskienė (Vilniaus universitetas, kalbotyra)

Rasa Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas, menotyra)