Title page, contents, reviewers

Abstract

CONTENTS / TURINYS


Veronika Alhanaqtah, Antonina Pakhomova
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF RUSSIA AND JORDAN 131-142
Rusijos ir Jordanijos kaimo vietovių plėtra                                        


Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė, Alvydas Aleksandravičius
THE ROLE OF RURAL DEVELOPMENT ADMINISTRATORS IN RURAL INSTITUTIONS 143-154
Kaimo plėtros administratorių vaidmuo kaimo institucijose 

Andrey Belov, Galina Chernova, Vladimir Khalin, Natalia Kuznetsova
UNIVERSITIES’ COMPETITIVENESS MODELS IN ACADEMIC MANAGEMENT: A NATIONAL-LEVEL APPROACH 155-166
Universitetų konkurencingumo modeliai: nacionalinis požiūris į aukštojo mokslo valdymą 

David Crowther, Rita Vilkė
FARMERS’ SOCIAL RESPONSIBILITY TO LOCAL COMMUNITY: DOES EDUCATION MATTER? 167-174
Ūkininkų socialinė atsakomybė vietos bendruomenėms: ar išsilavinimas yra svarbus veiksnys

Olena Dragan, Alina Berher, Juliya Pustovit
ESTIMATION OF MARKETING PRICE POLICY EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE OF MEAT-PROCESSING INDUSTRY 175-186
Mėsos perdirbimo įmonių prekybos rinkodaros kainų politikos efektyvumo įvertinimas 

Audrius Gargasas, Indra Mūgienė
LOGISTINIŲ PASLAUGŲ VERTĖS KŪRIMAS IR VERTINIMAS 187-197
Creation and evaluation of logistic services value 

Andrej Jedik, Aldona Stalgienė
FARM BANKRUPTCY LIKELIHOOD: LITHUANIAN FAMILY FARM CASE 198-205
Ūkio bankroto galimumas: Lietuvos šeimos ūkio atvejis 

Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński
NEW PUBLIC MANAGEMENT IN ORGANISATIONS INTRODUCING AGRICULTURAL POLICIES IN POLAND 206-215
Naujosios viešojo administravimo koncepcijos taikymas įgyvendinant žemės ūkio politiką Lenkijoje 

Antanas Maziliauskas, Jurgita Baranauskienė, Rasa Pakeltienė
FACTORS OF EFFECTIVENESS OF EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP IN AGRICULTURE 216-231
Veiksniai, darantys įtaką Europos inovacijų partnerystei žemės ūkyje 

Julia Moroz, Joseph Tsal-Tsalko, Olexander Chaikin
ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT FUNDAMENTALS OF UKRAINE ORGANIC PRODUCTION 232-242
Organinės gamybos Ukrainoje organizaciniai ir valdymo pagrindai 

Oksana Prysiazhniuk, Maria Plotnikova, Oleksiy Buluy
CLUSTER APPROACH IN ADMINISTRATION OF RURAL AREAS 243-253
Klasterinis požiūris į kaimo vietovių administravimą 

Aurelija Stelmokienė, Loreta Gustainienė, Kristina Kovalčikienė
PSYCHOSOCIAL FACTORS THAT PREDICT SAFETY CLIMATE OF ORGANIZATION IN AGRICULTURAL INDUSTRY 254-262
Psichosocialiniai veiksniai, prognozuojantys saugos klimatą žemės ūkio pramonės organizacijoje 

Mykola Tymošenko, Kateryna Golovach
MODELING OF THE PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES BY THE BAYESIAN NETWORKS 263-273
Kaimo vietovių plėtros modeliavimas naudojant Bajeso tinklus

Tetiana Tsygankova, Oleksandr Iatsenko
DOMINANTS OF UKRAINE’S FOREIGN TRADE INTELLECTUALIZATION 274-282
Ukrainos užsienio prekybos intelektualizavimo dominantai 

Jurgita Zaleckienė, Jolanta Vilkevičiūtė, Samanta Linkevičiūtė, Zofia Koloszko Chomentovska 283-296
FARMER‘S ENTREPRENEURSHIP: CASE OF LITHUANIA 
Ūkininkų verslumas: Lietuvos atvejis 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-07-20
How to Cite
Title page, contents, reviewers. (2018). Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(2), 131-296. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/85
Section
Articles