RECENZIJA

Authors

  • Sigita Barniškienė Vytauto Didžiojo universitetas

Abstract

Anastasija Kostiučenko. Sprachen und ihre Sprecher in Litauen. Eine soziolinguistische Untersuchung zum sozialen Status des Litauischen, Polnischen und Russischen. (Kalbos ir jų vartotojai Lietuvoje. Sociolingvistinė lietuvių, lenkų ir rusų kalbų socialinio statuso analizė). Berlin: Logos Verlag, 2016.

Knygos įvade autorė pažymi, jog tai jos daktaro disertacija, apginta 2015 metais Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universitete (mokslinis vadovas prof. Stephan Kessler, Baltistikos instituto direktorius). Kostiučenko pateikia apie save biografinių duomenų: ji gimė daugiakalbiame Lietuvos rajone – Trakuose, Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją ir vokiečių kalbą, vėliau sekė kalbos ir komunikacijos magistro studijos Greifswaldo universitete. Iš šių faktų galime suprasti, kad domėjimasis lietuvių kalba, jos santykiais su kitomis kalbomis ir funkcijomis visuomenėje autorę domino jau seniai. Be to, autorei atrodo svarbus ir aktualus tautinių mažumų (rusų ir lenkų) ir jų vartojamų kalbų santykis su valstybine lietuvių kalba. Kalbos statusą autorė supranta kaip juridiškai įteisintą ir kaip faktinę kalbos vartojimo aprėptį (plg. p. 18).

Downloads

Published

2023-03-21

How to Cite

Barniškienė, S. (2023). RECENZIJA. Sustainable Multilingualism / Darnioji Daugiakalbystė, (14), 238–240. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/SM/article/view/4363

Issue

Section

Book Reviews