Teisės apžvalga

Teisės apžvalga – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas analizuoti globalizacijos kontekste aktualią įvairių sričių teisinę ir tarpdisciplininę problematiką.

Žurnale publikuojami įvairių kategorijų straipsniai:

  • esamo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problematika;

  • mokslininkų kritinės analizės darbai;

  • aukščiausiais balais įvertintos studentų parengtos publikacijos;

  • trumpos aktualių bylų santraukos, įskaitant komentarus;

  • teisinio reglamentavimo naujovės ir aktualijos.

 

 

Žurnalo titulinio puslapio paveikslėlis