Teisės apžvalga

Teisės apžvalga – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas analizuoti globalizacijos kontekste aktualią įvairių sričių teisinę ir tarpdisciplininę problematiką.


Žurnalo titulinio puslapio paveikslėlis