Teisės apžvalga

 

 

Teisės apžvalga – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas analizuoti globalizacijos kontekste aktualią įvairių sričių teisinę ir tarpdisciplininę problematiką.

 

Žurnalo turinys yra laisvai prieinamas, vadovaujantis principu, kad viešoji mokslo publikacijų prieiga yra būtina siekiant užtikrinti efektyvesnius žinių mainus visame pasaulyje.

 

Žurnale publikuojami įvairių kategorijų straipsniai:

 • esamo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problematika;

 • mokslininkų kritinės analizės darbai;

 • aukščiausiais balais įvertintos studentų parengtos publikacijos;

 • trumpos aktualių bylų santraukos, įskaitant komentarus;

 • teisinio reglamentavimo naujovės ir aktualijos.

   

  Mokliniame žurnale "Teisės apžvalga" recenzavimo procesas vyksta anonimiškai. Recenzentui pateikiamas nuasmenintas straipsnis, autoriui nėra žinomas jo straipsnio recenzentas. Recenzavimą atlieka atitinkamos teisės srities ekspertas.  

  Laukiame Jūsų publikacijų. 

  Susisiekite su mumis:

   

  Vytauto Didžiojo universitetas/ Vytautas Magnus University

  Teisės fakultetas/ Faculty of Law

  Jonavos g. 66 /Jonavos str. 66

  44191 Kaunas Lietuva / Lithuania

  El. paštas/ E. mail: simona.ziziene@vdu.lt

   

 

 

Žurnalo titulinio puslapio paveikslėlis