Contact

Vytauto Didžiojo universitetas/ Vytautas Magnus University
Teisės fakultetas/ Faculty of Law
Jonavos g. 66 /Jonavos str. 66
44191 Kaunas Lietuva / Lithuania
El. paštas/ E. mail: edita.gruodyte@vdu.lt

Principal Contact

Edita Gruodytė

Support Contact

Ugnė Urbšytė
Phone 862049924