Gratulatio amica Albertas Milinis!

  • Tomas Berkmanas
  • Edita Gruodytė
  • Jonas Prapiestis
  • Armanas Abramavičius

Abstract

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto bendruomenė šiuo leidiniu nori pagerbti savo Fakulteto narį docentą Albertą Milinį, paminėjusį šešiasdešimtąsias gimimo metines.

Didžiulė jėga ir prasmė glūdi kiekviename mažyčiame darbelyje, jeigu jis yra <...> kaip gyvenimo pomėgis, atliekamas su džiaugsmu <...> bei savo tautai.[1] Prasmingų darbų ir džiugesio kasdienėse akimirkose!

 

[1] K. Antarova. Du gyvenimai. 2-as papildytas leidimas, Obuolys, 2015, p. 1327.

Published
2018-11-23