THE PRODUCTIVITY ANALYSIS OF MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L.) USING CORRELATION-REGRESSION METHODS

Authors

  • Aiva Stankaitytė Vytautas Magnus University Agriculture Academy
  • Kamilė Jasnauskaitė Vytautas Magnus University Agriculture Academy
  • Jonas Nevecka Vytautas Magnus University Agriculture Academy
  • Rita Pupalienė Vytaytas Magnus University Agriculture Academy

Keywords:

Keywords: milk thistle, seed yield, productivity elements.

Abstract

Straipsnyje naudoti 2022 m. VDU ŽŪA Bandymų stotyje atlikto lauko eksperimento duomenys. Buvo įvertintas paprastojo margainio sėklų derlingumas ir įvairūs produktyvumo (derliaus struktūros) elementai. Taikant koreliacinės-regresinės analizės metodus įvertinta, nuo kurių produktyvumo elementų priklausė paprastojo margainio sėklų derlingumas. Ši analizė padeda atsakyti į klausimą, kokį pasėlį reikia siekti suformuoti, kad šio augalo sėklų derlingumas būtų didžiausias. Didžiausia dalimi paprastojo margainio sėklų derlingumą lėmė žiedynų skaičius ploto vienete prieš derliaus nuėmimą – šiam rodikliui didėjant, didėjo ir sėklų derlingumas. Taip pat nustatyta aiški tendencija, kad derlingumui didelės reikšmės turi pasėlio tankumas prieš derliaus nuėmimą. Didėjant pasėlio tankumui didėjo ir sėklų derlingumas.  Tarp tikrojo margainio sėklų derlingumo ir augalo aukščio, 1000 sėklų masės, augalų masės iš ploto vieneto ir vidutinės vieno augalo masės esminis koreliacinis priklausomumas nenustatytas.  

Downloads

Published

2023-07-09