THEORETICAL ASPECTS OF THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE LOCAL GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

Authors

  • Ramūnas Masaitis Vytautas Magnus University Agriculture Academy

Keywords:

social media, local government, public relations

Abstract

Augant novatoriškų ir modernių priemonių naudojimui, viešajame sektoriuje socialinės medijos atlieka alternatyvių komunikacijos platformų vaidmenį. Šių naujų platformų, turinčių teigiamą poveikį piliečių dalyvavimui ir įsitraukimui, poveikis vietos savivaldos viešųjų ryšių veiklai tebėra nagrinėjamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Prognozuojama, kad besinaudojančiųjų socialinėmis medijomis skaičius augs. Atsižvelgiant į minėtas tendencijas, aktualu analizuoti mokslinių tyrimų, nagrinėjančių socialinių medijų poveikį vietos savivaldos viešųjų ryšių praktikai, įžvalgas. Tyrimo tikslas – nustatyti socialinių medijų poveikį vietos savivaldos viešųjų ryšių veiklai teoriniu aspektu. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros apžvalga. Socialinės medijos – tai virtualios bendruomenės, tinklai, kuriuose kuriama, skleidžiama informacija, dalijamasi idėjomis. Socialinė medija apima visas terpes, kuriose dialogo palengvinimui naudojamas internetas: tinklaraščius, mikrotinklaraščius, turinio dalinimosi tinklus, susirašinėjimo priemones, redagavimo įrankius, socialinių tinklų svetaines. Pažymėtina, kad šios priemonės suteikia vartotojams galimybę bendrauti, redaguoti ir dalintis turiniu socialinėje aplinkoje. Socialinių medijų suteikiama galimybė kurti santykius su visuomene yra ypač vertinga viešųjų ryšių specialistams, nes santykių kūrimas yra viešųjų ryšių pagrindas. Socialinės medijos gali padidinti vietos savivaldos skaidrumą, patobulinti politikos formavimą, pagerinti viešąsias paslaugas, komunikaciją bei žinių valdymą. Be to, socialinių tinklų naudojimas suteikia tokias galimybes kaip demokratinis piliečių dalyvavimas ir įsitraukimas, bendrakūra, inovacijos. Socialinės medijos mažina vietos savivaldos viešųjų ryšių specialistų galimybes kontroliuoti teikiamus pranešimus. Be to, išauga naujų įgūdžių poreikis, nes viešųjų ryšių specialistai turi prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios socialinių medijų aplinkos.

Published

2022-06-07

Issue

Section

Sustainable development of rural areas