BUDGET ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR SUBJECT USING FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS

Authors

  • Dovilė Juškevičienė Vytautas Magnus University Agriculture Academy

Keywords:

budget, financial performance indicators, public sector.

Abstract

Straipsnyje ištirta biudžeto samprata, reikšmė ir sudarymo metodai. Nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektų (VSS) biudžetai gali būti sudaromi taikant skirtingus metodus ir atsižvelgiant į keliamus tikslus. Biudžetas gali būti sudaromas atsižvelgiant į patirtas sąnaudas, turimus išteklius, išlaidų pobūdį, aplinkos apsaugą, patvirtintus planus ir programas, piliečių įtraukimą ir kita. VSS veiklos vertinimui daug reikšmės turi patvirtintas biudžetas, todėl siekiant įvertinti VSS veiklą ir jos efektyvumą analizei reikšminga taikyti finansinės veiklos rodiklius. Identifikuota, kad finansinės veiklos rodikliai taikytini biudžeto analizei gali būti suskirstyti į tris grupes: susijusius su veiklos efektyvumu,  biudžeto struktūra ir subjekto mokumu. Nustatyta, kad sudarant VSS biudžeto analizės, taikant finansinės veiklos rodiklius, modelį būtina įvertinti VSS veiklos ypatumus (pajamų šaltinius, grynojo turto struktūrą, vykdomas investicijas), pasirinkti duomenų šaltinius (biudžeto ir jo įvykdymo duomenis) ir atrinkti tinkamus finansinius rodiklius.

Published

2022-06-07

Issue

Section

Accounting and finance: challenges and opportunities