No 63(91) (2017)

Publication sponsored by European Social Fund

Table of Contents

Theology and Philosophy

Saint Pope John Paul II“™s Notion of the Experience of a Personal Relationship with Jesus Christ PDF
Vilma Š liužaitė 9-32
The Authority in Politics: the Metaphysical Principle of Political Antropology by Thomas Aquinas PDF (Lithuanian)
Povilas Aleksandravičius 33-48

History of Church

Franciscans from Lithuania in the Soviet Union: chronology, geography and typology of activities PDF (Lithuanian)
Viktor Bilotas, Kč™stutis Žemaitis 49-60

Christian Culture and Religious Studies

Statistics of Lithuanian cemeteries: quantity, area and geographial typology PDF (Lithuanian)
Darius Liutikas 61-72

Review

Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio “žLinago“ 1994““2015 m. ekspedicijose užrašytos tradicinės lietuvių instrumentinės ir vokalinės (religinės) muzikos rinkinio recenzija PDF (Lithuanian)
Alfonsas Motuzas 73-75