Augutis, J. (2023) “Socialinis emocinis ugdymas, įgalinantis mokinius, turinčius mokymosi bei aktyvumo ir dėmesio sutrikimų”, Socialinis ugdymas / Social Education, 58(2), pp. 148–150. Available at: https://ejournals.vdu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/3893 (Accessed: 18June2024).