Kvieskienė, G. (2020) “Sumanioji edukacija pasitikėjimu grįstai partnerystei”, Social Education, 51(1), pp. 104-107. Available at: https://ejournals.vdu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/1065 (Accessed: 27May2020).