KVIESKIENĖ, G. Sumanioji edukacija pasitikėjimu grįstai partnerystei. Social Education, v. 51, n. 1, p. 104-107, 13 Feb. 2020.