Augutis, J. (2023). Socialinis emocinis ugdymas, įgalinantis mokinius, turinčius mokymosi bei aktyvumo ir dėmesio sutrikimų. Socialinis Ugdymas / Social Education, 58(2), 148–150. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/3893