Kvieskienė, G. (2020). Sumanioji edukacija pasitikėjimu grįstai partnerystei. Social Education, 51(1), 104-107. Retrieved from https://ejournals.vdu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/1065