(1)
Kvieskienė, G. Sumanioji Edukacija pasitikėjimu grįstai Partnerystei. socialinisugdymas 2020, 51, 104-107.