[1]
V. Lagodiienko, A. Zavhorodnii, O. Lagodiyenko, O. Demchenko, R. Bakay, and V. Ostrikov, “INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE REGIONS’ DIGITALIZATION ”, mtsrbid, vol. 45, no. 1, pp. 17–24, Mar. 2023.