(1)
Pasieka, S.; Kirdan, O.; Braslavska, O. .; Kosmidailo, I. .; Oliinyk, O. .; Povorozniuk, I. .; Drobotova, M. . THE ECONOMIC ROLE OF TOURISM IN EUROPEAN COUNTRIES’ SUSTAINABLE DEVELOPMENT. mtsrbid 2022, 44, 323-337.