(1)
Lagodiienko, V.; Sarkisian, H.; Dobrianska, N.; Krupitsa, I.; Bairachna, O.; Shepeleva, O. GREEN TOURISM AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION. mtsrbid 2022, 44, 254-262.