Journals

 • Darbai ir Dienos

  Periodiniame recenzuojamame leidinyje skelbiami tarpdalykiniai konceptualūs bei faktografiniai tekstai, publikuojami šaltiniai, vietinių ir užsienio autorių straipsniai, naujausių mokslo leidinių recenzijos, reikšmingų įvykių apžvalgos ir kt. Pirmojoje „atskirų straipsnių“ dalyje lietuvių autoriams suteikiama galimybė skelbti naujas, originalias ar simptomiškas publikacijas, o pagrindinė monografinė žurnalo dalis skirta konkrečiai problemai ar fenomenui nagrinėti.


  Ankstensius žurnalo numerius galite rasti čia.

 • SOTER: religijos mokslo žurnalas

  Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Per metus išleidžiami 4 recenzuojami numeriai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. 

 • Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai

  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai tai mokslinis recenzuojamas žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. Žurnalas referuojamas tokiose duomenų bazėse kaip EBSCO (Business Source Complete), ProQuest, C.E.E.O.L bei IndexCopernicus (IC).


  Ankstensius žurnalo numerius galite rasti čia.


   

 • Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris

  Žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybč™. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus.

 • Teisės apžvalga

  Teisės apžvalga – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas analizuoti globalizacijos kontekste aktualią įvairių sričių teisinę ir tarpdisciplininę problematiką.


  Ankstesnius žurnalo numerius rasite čia

 • Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai

  Tarptautinis recenzuojamas mokslo žurnalas “Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai” leidžiamas Aleksandro Stulginskio universiteto ir Agrarinės ekonomikos instituto – Lietuvos vedančiųjų mokslinių tyrimų institucijų žemės ūkio ir kaimo verslo vadybos bei ekonomikos srityse.


   Ankstesnius žurnalo numerius galite rasti čia