Riaubienė, A. (2022). Topicalities of the time in Matas Šalčius’ diary of 1923. Istorija / History, 124(4). https://doi.org/10.15823/istorija.2021.124