(1)
Bucevičiūtė, L. LDK Kanclerio Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) 400-ųjų Gimimo Metinių Sukaktis: Tarptautinės Mokslininkų bendruomenės dėmesys Pacų Giminei Ir Lietuvos Barokui. istorijoszurnalas 2021, 122, 139-143.