No 3 (2012)


Cover Page

Š iame mokslinių straipsnių rinkinyje publikuojami originalūs visuomenės grupių tyrimai, atskeidžiantys Londono skvoterių, sugrįžusių emigrantų, pagonišką pasaulėžiūrą kuriančių grupių (metalistų, rekonstruktorių, religinių pagonių, folkloristų ir kt.), skinhedų, priklausomybės (nuo narkotikų, alkoholio) ligomis sergančių asmenų bendruomenės procesus, taip pat šiuolaikinio jaunimo folkloro tyrimai. Rinkinio autoriai atstovauja sociologijos, antropologijos, etnologijos, folkloristikos tyrimų kryptims. Tyrinėta, kaip Londono apleistuose namuose ““ skvotuose gyvenantys lietuviai emigrantai organizuoja savo gyvenseną, kaip sugeba išgyventi visuomenės paribiuose. Supažindinama su etninių simbolių raiška ir reikšmėmis jaunimo subkultūrinėse grupėse; pateikiamas nacionalistinių skinhedų grupių tyrimas, analizuojamos skinhedų aktyvumo būsenos; pristatoma reabilitacinėje Pilnų namų bendruomenėje vykstančio priklausomybč™ nuo narkotinių medžiagų įgijusių asmenų gydymo proceso taikant 12 žingsnių programą analizė. Nagrinėjami JAV pankų judėjimo socialinės kritikos aspektai. Folkloro tyrimais besidomintys skaitytojai suras tekstų, kuriuose gilinamasi į meilės istorijas jaunimo folklore ir krikščioniškos tematikos humorą internetiniame forume. Š is mokslinių straipsnių rinkinys skirtas akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems visuomenės grupių tyrimais.