Paieška


 
Leidinys Pavadinimas
 
Nėra rezultatų
 

Patarimai:

  • Paieškos lauke pateikti žodžiai didžiosiomis ar mažosios raidėmis neskiriami
  • Paieškos lauke pateikti pagalbiniai žodžiai ignoruojami
  • Tarp paieškos lauke pateiktų žodžių pagal nutylėjimą naudojamas operatorius AND)
  • Paieškos lauke tarp žodžių naudojant operatorių OR, rezultatuose pateikiami informacijos šaltiniai turintys bent vieną iš užklausoje pateiktų žodžių, pavyzdžiui education OR research
  • Paieškos lauke tarp žodžių galite naudoti NOT arba "-" ženklą, siekiant iš paieškos rezultatų išmesti tuos informacijos šaltinius, kuriuose yra nepageidaujami žodžiai, pavyzdžiui online -politics arba online NOT politics
  • Paieškos lauke naudokite "*" ženklą siekiant surasti visus tos pačios šaknies žodžius, pavyzdžiui soci* morality suras "sociological" or "societal"
  • Sudėtingesnėms užklausoms naudokite skliaustus, pavyzdžiui archive ((journal OR conference) NOT theses)