Agora. Politinių komunikacijų studijos

AGORA. Politinių komunikacijų studijos" yra akademinis recenzuojamas leidinys, kurio paskirtis yra atspindėti dinamiškai kintančius politinės komunikacijos procesus. Parodyti politinės komunikacijos įvairovę bei galimas jos raidos tendencijas. Leidinyje skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti

Žurnalo titulinio puslapio paveikslėlis