Europos integracijos idėjos Lietuvos Respublikos prezidentų metiniuose pranešimuose 1993–2013 m.

Solveiga Inokaitytė-Šmagarienė

Santrauka


Straipsnis grindžiamas Lietuvos prezidentų (Algirdo Mykolo Brazausko, Valdo Adamkaus, Dalios Grybauskaitės) Europos integracijos idėjų metiniuose pranešimuose analize 1993–2013 m. Prezidentas yra vienas svarbiausių politinių veikėjų Lietuvoje, didžiausius įgaliojimus turintis užsienio politikos srityje. Savo metiniuose pranešimuose prezidentas apibrėžia svarbiausius valstybės užsienio politikos klausimus, tokius kaip Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir pan. Todėl metinių pranešimų analizė padeda atskleisti prezidentų nuostatas ir vizijas konstruojant tam tikrus europietiškumo sampratos metmenis Lietuvoje.


Pagrindiniai žodžiai


Europos integracija, diskursas, Lietuva, prezidentas, metinis pranešimas

Visas tekstas:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2424-3663.2015.3.5

ISSN 2029-9923 (Spausdintas)

ISSN 2424-3663 (Internetinis)