Galia viešojoje diskusijoje: išgirstas kalbėjimas ir nelygybė

Inga Vinogradnaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama diskusija dėl Tautos istorinės atminties įstatymo projekto siekiant atsakyti į klausimą, nuo ko priklauso galia būti reprezentuojam ir išgirstam virtualioje erdvėje vykstančiose politinėse diskusijose. Pasitelkiant intertekstualumo analizės metodus, tiriama, kokios pozicijos institucinėje visuomenės sąrangoje yra sietinos su veiksmingu, t. y. cituojamu kalbėjimu. Aiškinamasi, ar naujos komunikacijos technologijos keičia institucinių determinantų galios kontroliuoti viešąjį diskursą veiksmingumą.


Pagrindiniai žodžiai


socialinė galia, viešoji diskusija, viešojo diskurso kontrolė, intertekstualumas, Tautos istorinės atminties įstatymas

Visas tekstas:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2424-3663.2015.3.3

ISSN 2029-9923 (Spausdintas)

ISSN 2424-3663 (Internetinis)